Việt Nam ghi nhận 8 biến chủng của virus SARS-CoV-2

Giang Ngân - Mỹ Hoa

Kết quả giải trình gene các mẫu bệnh phẩm của các ca nhập cảnh vào Việt Nam đã phát hiện 8 biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19

bien-chung-1622384493.jpg