Ông Lê Hải Trà làm Tổng Giám đốc HOSE

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải Trà giữ chức Tổng Giám đốc HOSE từ ngày 26/2.