Sau thanh tra, buộc thu hồi trên 200 triệu đồng tại Công ty thủy lợi Nam Đuống

Thanh Bình

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Nam Đuống liên quan đến. quản lý, sử dụng ngân sách cấp, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý tài sản công...

Mới đây Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận số 16/KL-TTr.NV1, kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019-2020 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống.

Liên quan đến quản lý sử dụng ngân sách, tài chính, thanh tra tỉnh Bắc Ninh chỉ ra trong quá trình điều hành công tác kế hoạch một số chỉ tiêu Công ty đã thực hiện tăng so với kế hoạch giao. Cụ thể như: Lập Hồ sơ diện tích đất được miễn thủy lợi phí năm 2019, nhưng thiếu một số Bản đồ giải thửa, là một trong các căn cứ để lập Bảng kê đối tượng và diện tích đất tưới, tiêu nước được miễn thủy lợi phí; thiếu danh sách của các hộ gia đình, diện tích của từng hộ gia đình kèm theo thủy lợi phí. Thực hiện chưa đúng quy định.

Lập Dự toán và Quyết toán kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích năm 2020, nhưng thiếu một số Bản đồ giải thừa là một trong các căn cứ để lập Bảng kê đối tượng và diện tích đất được tưới nước, tiêu nước được miễn thủy lợi phí…

Chi phí thực hiện kinh phi hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 tăng so với quyết định của UBND tỉnh Bắc Ninh.

thanh-tra-1-1639893864.jpg
Trụ sở Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống tại Bắc Ninh.

Ngoài ra Công ty có thực hiện chi mua hàng hoá nhưng chưa thực hiện giảm trừ tỷ lệ tiết kiệm.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng đã phát hiện năm 2020, Công ty đã thanh toán tiền lương cho cán bộ tăng thêm 0,5 lần.

Qua kiểm tra một số xí nghiệp trực thuộc Công ty cũng đã phát hiện, Xí nghiệp Tư vấn và Xây dựng Nam Đuống đã báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I năm 2019 của Xí nghiệp lập chưa phản ánh đúng tình hình sử dụng hoá đơn thực tế tại đơn vị.

Còn sử dụng hoá đơn chưa đúng quy định như: Kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu số thuế phải nộp do sử dụng hoá đơn không đúng quy định.

Ngoài ra Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi Như Quỳnh; Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Thuận Thành; Chi phí quản lý thực hiện vượt so với kế hoạch được giao; Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Gia Bình; Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lương Tài. Các xí nghiệp trên đều có chi phí quản lý thực hiện vượt so với kế hoạch được giao.

Ngoài những vi phạm liên quan đến tài chính, ngân sách thì Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng đã phát hiện ra nhiều sai sót trong đầu tư xây dựng cơ bản.

Theo đó, trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chủ đầu tư cũng để xảy ra nhiều sai sót. Thời gian tổ chức thực hiện các gói thầu, hạng mục công trình còn tính vượt, sai giá vật liệu...

Chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm định trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán thiết kế vi phạm Điều 9, Điều 10, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cụ thể:

Áp dụng định mức không phù hợp, sai giá một số vật liệu. Thiết kế biện pháp thi công một số công tác không phù hợp; Tính thừa một số công tác.

Quyết toán cự ly vận chuyển đất vượt so với hồ sơ nghiệm thu. Quyết toán giá tôn lợp mái cao hơn giá loại tôn mái thực tế thi công.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm (nêu trên), với số tiền là 289.955.000 đồng, bao gồm giá trị đã quyết toán: 119.170.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cũng đã chỉ ra việc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống sử dụng tài sản công còn chưa thực hiện đúng quy định.

thanh-tra-2-1639893864.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh M.L

Theo đó, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã chỉ ra việc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống chưa hoàn thiện thủ tục để được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sử dụng đất và đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

Công ty cũng chưa trình UBND tỉnh quyết định mức trích cụ thể chi phí bảo trì tải sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, là chưa thực hiện đúng quy định về định mức chi phí bảo tri định kỳ hàng năm tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Chưa báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hàng năm, là chưa thực hiện đúng quy định về báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công.

Cùng với đó Công ty chưa thực hiện việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hàng năm theo biểu mẫu công khai tài sản công.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho rằng xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thiếu nội dung trách nhiệm bàn giao tài sản công khi thay đổi tổ chức bộ máy, thay đổi người đứng đầu, là thực hiện chưa đúng về quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chưa thực hiện việc cắm mốc chỉ giới bảo vệ các công trình thủy lợi được giao khai thác, bảo vệ, là thực hiện chưa đúng quy định về cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình thủy lợi.

Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài chưa thực hiện việc dán thẻ tài sản cố định như máy bơm, là thực hiện chưa đúng về quản lý tài sản cố định.

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh xác định những khuyết điểm, tồn tại trong công tác quản lý sử dụng ngân sách, quản lý tài sản công, trách nhiệm chính thuộc về các cá nhân được giao nhiệm vụ, trách nhiệm liên quan thuộc về Ban Lãnh đạo Công ty, Xí nghiệp, Ban quản lý dự án...

Thanh tra tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có các thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý ngân sách, tài chính, quản lý sử dụng tài sản công và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản.

Đồng thời thực hiện kiến nghị về xử lý kinh tế là thu hồi số tiền hơn 206 triệu đồng. Công ty phải xử lý số chi vượt kế hoạch năm 2019-2020 là hơn 486 triệu đồng. Giảm trừ quyết toán các công trình số tiền là hơn 170 triệu đồng.

Để khách quan thông tin tới bạn đọc Phóng viên Pháp luật Plus đã trao đổi với ông Lưu Văn Khang - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Nam Đuống. Ông Khang cho biết: "Công ty đến nay đã thực hiện xong việc thu hồi kinh tế theo kết luận của thanh tra tỉnh Bắc Ninh. Liên quan đến kiểm điểm những sai phạm trong kết luận. Công ty đã họp, tổ chức kiểm điểm đối với tổ chức và cá nhân lãnh đạo. Đồng thời đây là một khía cạnh để đánh giá xếp loại cuối năm".

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.\