Nguyễn Ngọc Mạnh: "Đừng gọi em là anh hùng"

Hương Quỳnh
Bài viết: 11772

"Em có thể cho đi nhưng em nhận lại cái bình an và con cái em được khỏe mạnh, không ốm đau là em mừng rồi."