Công ty cổ phần Tập đoàn BGI bị xử phạt 60 triệu đồng

Vương Gia

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI, vì đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Ngày 16/9/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 232/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60 triệu đồng, vì đã có hành vi vi phạm Báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 61, đường Nguyễn Văn Giáp, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

cong-ty-1632112356.png

Cụ thể, trong năm 2019, Công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên. Ngày 11/6/2021, Công ty mới thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).

Được biết, tiền thân của Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (BGI Group) là Công ty Xây dựng Sôphia Bungaria (Vinasofstroi) thuộc Công ty Hợp tác xây dựng nước ngoài (Tổng Công ty Vinaconex) được thành lập theo quyết định số 197/BXD/TCCB của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 8/3/1988.

cong-ty2-1632112356.png
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn BGI.

Ngày 8/3/1988, Công ty Xây dựng Sôphia Bungaria (Vinasofstroi) thuộc Công ty Hợp tác xây dựng nước ngoài (Vinaconex) – tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn BGI ngày nay được thành lập theo quyết định số 197/BXD/TCCB của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với chức năng hợp tác lao động, nhận thầu xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp tại Thủ đô Sophia – Bungaria. Đến cuối tháng 4/1991, do tình hình phức tạp tại các nước XHCN Đông Âu, trong đó có Bungaria, Vinasofstroi chuyển về hoạt động trong nước.

Ngày 06/8/1991, Vinasofstroi được đổi tên thành Công ty Xây dựng số 9 (Vinanico) theo quyết định số 414/BXD/TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng với chức năng nhận thầu xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp trong nước và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ngày 05/5/1993, theo tinh thần Nghị định số 388/HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định số 156/HĐBT ngày 07/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Công ty Xây dựng số 9 được thành lập lại theo Quyết định số 170A/TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và trực thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Ngày 19/7/1995, do sắp xếp lại tổ chức trong ngành Xây dựng, Công ty Xây dựng số 9 được đổi tên thành Công ty Xây dựng số 9-1 theo quyết định số 703/BXD/TXLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 02/01/1996, Công ty Xây dựng số 9-1 được đổi tên thành Công ty Xây dựng 7 (Vinaconco 7) theo quyết định số 02/BXD/TCLĐ của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 19/12/2001, thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ra quyết định số 2065/QĐ/BXD về việc chuyển Công ty Xây dựng số 7 – doanh nghiệp NN thành viên Tổng Công ty XNKXD Việt Nam thành Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 (Vinaconex 7).

Ngày 28/12/2007, năm triệu cổ phiếu VC7 đã niêm yết và giao dịch thành công trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thực hiện chỉ thị của Chính phủ về thoái vốn Nhà nước tại các Doanh nghiệp, ngày 31/7/2017 Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Vinaconex đã có Quyết định số 0389/2017/QĐ-HĐQT về phê duyệt phương án tái cấu trúc vốn của Công ty cổ phần Xây dựng số 7 (Vinaconex 7). Ngày 04/8/2017 Tổng Công ty CP Vinaconex đã hoàn thành việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Xây dựng số 7, cũng từ thời điểm này Công ty cổ phần Xây dựng số 7đã chính thức tư nhân hóa 100%.