6 tháng đầu năm, nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng 5,64%

Mỹ Hoa

Theo Tổng cục Thống kê công bố, số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng năm 2021. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, GDP tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020...

kinh-te-1625069524.jpg