Ứng phó với dịch Covid-19: Ngân hàng tập trung tái cơ cấu

Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, các ngân hàng thương mại chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch Covid-19. Tăng trưởng tín dụng giảm mạnh do nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp và người dân giảm sút, buộc ngân hàng phải tập trung tái cơ cấu, đẩy mạnh nguồn thu từ các dịch vụ khác để gia tăng lợi nhuận, không làm nợ xấu phát sinh.