Năm nào sếp cũng hứa thưởng Tết to rồi 'treo' sang năm khác

Năm nay sếp tôi bổn cũ soạn lại, tuyên bố mỗi người được thưởng Tết bằng 3 tháng thu nhập, nhưng chỉ được nhận 1/3, chỗ còn lại cơ quan giữ hộ, sẽ phát vào năm sau.